آخرین اخبار

مدیریت پسماند شهری

مدیریت پسماند نیازی ضروری در حوزه خدمات شهری داراب

مدیریت پسماند نیازی ضروری در حوزه خدمات شهری داراب

یونس یعقوبی؛ داراب نا – امروز جامعه بشری به موازات رشد روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮی خود ، متاسفانه دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎیش را هم در قبال ﻣﺤـﯿﻂ زﯾـﺴﺖ افزایش داده و اکنون با ﺑـﻪ ﻣﺨـﺎﻃﺮه افتادن وضعیت آن ، کارشناسان و مدیران این عرصه برای برون رفت از این معضل جهانی که روزی نه چندان دور گریبان […]

  • کد مطلب : 591
  • خرداد ۱۶, ۱۳۹۴ - 10:07 ق.ظ
  • 248 بازدید