آخرین اخبار

اعلام نتایج استخدام درمانگاه تامین اجتماعی داراب+اسامی

به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان فارس نتایج آزمون استخدامی مدیریت درمان فارس پنجشنبه ۱۸ مرداد منتشر شد .متن اطلاعیه امورداری بدین شرح است  به اطلاع می رساند باتوجه به برگزاری آزمون استخدامی در تاریخ ١۵/۴/٩٧ ، نتایج پذیرفته شدگان دو برابر ظرفیت این آزمون به شرح زیر اعلام می گردد. لازم به ذکر است […]

اشتراک گذاری
20 مرداد 1397
2920 بازدید
کد مطلب : 7786

به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان فارس نتایج آزمون استخدامی مدیریت درمان فارس پنجشنبه ۱۸ مرداد منتشر شد .متن اطلاعیه امورداری بدین شرح است 

به اطلاع می رساند باتوجه به برگزاری آزمون استخدامی در تاریخ ١۵/۴/٩٧ ، نتایج پذیرفته شدگان دو برابر ظرفیت این آزمون به شرح زیر اعلام می گردد. لازم به ذکر است زمان و مکان آزمون مصاحبه از طریق تماس تلفنی به اطلاع پذیرفته شدگان عزیز خواهد رسید. لذا از تماس تلفنی و مراجعه حضوری لطفا خودداری فرمائید.

*توضیح: در عنوان شغلی بهیار شهرستان داراب احدی از متقاضیان موفق به کسب حدنصاب لازم جهت شرکت در آزمون مصاحبه نگردیده اند.

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شماره ملی

جنسیت

واحد

نوع سهمیه

شماره داوطلبی

وضعیت بومی

عنوان شغلی

رحیم

ترابی

محمد

٢۵٢٠٠٠۶٠۵۶

مرد

درمانگاه داراب

عادی

١٣٨١٧۵

بومی استان

پزشک عمومی

احمدرضا

حسین پور

عبدالعلی

٢۴٩١۶١۵٢۵٨

مرد

درمانگاه داراب

عادی

١٣٨١٧۶

بومی شهر

پزشک عمومی

حسین

اژدر

خدابخش

٢۴٨٠٢٨٠۵١٩

مرد

درمانگاه داراب

عادی

١٣٨١۴٨

بومی شهر

راننده آمبولانس

فریبا

فرد

غلامحسین

٢۴٨٠٣١٩٠۴٠

زن

درمانگاه داراب

عادی

١٣٩١٧٠

بومی شهر

کارشناس امور اداری

سمانه

کرمی

عزیزقلی

٢۴٨٠١١٨۶٠۶

زن

درمانگاه داراب

عادی

١٣٩١٧۵

بومی شهر

کارشناس امور اداری

ناهید

اسدی دوبانی

محمدحسین

٢۴٨٠٠٧٩٠٩٠

زن

درمانگاه داراب

عادی

١٣٩١٨۴

بومی شهر

کارشناس امور مالی

وحیده

انصاری

محمد

٢۴٨٠٠٩۶۴١۶

زن

درمانگاه داراب

عادی

١٣٩١٨٧

بومی شهر

کارشناس امور مالی

محمود

احمدی لایزنگانی

محمدرضا

٢۴٨٠٠٨۴٢۶۴

مرد

درمانگاه داراب

عادی

١٣٨١٧٩

بومی شهر

کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی

اسماعیل

جباری

محمدرضا

٢۴٨٠١٢٩۴۶٢

مرد

درمانگاه داراب

عادی

١٣٨١٨٢

بومی شهر

کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی

نعیمه

فتحی

باقر

٢۴٩١۶۵٠۵٢۵

زن

درمانگاه داراب

عادی

١٣٩١۴۴

بومی شهر

کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی

زهره السادات

کمانی

سیدمهدی

٢۴٨٠٠٢٢۴۵۵

زن

درمانگاه داراب

عادی

١٣٩١۴٨

بومی شهر

کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی

سعید

حسینی

حیدر

٢۴٨٠٠۴٣٧۴۶

مرد

درمانگاه داراب

عادی

١٣٨٢٣٩

بومی شهر

کارشناس پرستاری

ابوذر

راسخ

احمد

٢۴٨٠٢٠٣٠۶٩

مرد

درمانگاه داراب

عادی

١٣٨٢۴٢

بومی شهر

کارشناس پرستاری

علی

دورقی

ناصر

٢۴٨٠٢١٣١۵٣

مرد

درمانگاه داراب

عادی

١٣٨٢۵۴

بومی شهر

کارشناس فن آوری اطلاعات

محمدرضا

شکاری

علی اکبر

٢۴٨٠٠١۴١٨۵

مرد

درمانگاه داراب

عادی

١٣٨٢۶١

بومی شهر

کارشناس فن آوری اطلاعات

عاطفه

پاک رای

حسن

٢۴٨٠١۶۶٢۵٢

زن

درمانگاه داراب

عادی

١٣٩٢٣١

بومی شهر

کارشناس مامایی

مریم

محمدی

محمود

٢۴٨٠٣۴٧٢٩١

زن

درمانگاه داراب

عادی

١٣٩٢۴٩

بومی شهر

کارشناس مامایی

نیره

پوریان فر

صمد

٢۴٨٠٢١٠۴٨٠

زن

درمانگاه داراب

عادی

١٣٩٠٧٣

بومی شهر

متصدی پذیرش و اطلاعات

سلیمه

فتحی

حسینقلی

٢۴٨٠٢٢٧٨٧١

زن

درمانگاه داراب

عادی

١٣٩٠٧٧

بومی شهر

متصدی پذیرش و اطلاعات

محمدرضا

کاوه مادوانی

عباس

٢۴٨٠٢۶٧٧٣٣

مرد

درمانگاه داراب

عادی

١٣٨١۵٧

بومی شهر

متصدی خدمات اداری

زهره

یعقوبی

محمود

٢۴٨٠٣٠٨٠٧٣

زن

درمانگاه داراب

عادی

١٣٩١٠٩

بومی شهر

متصدی خدمات اداری

محمدعلی

خانی معصوم آبادی

طمراس

٢۴٨٠٣٧٠٠٣٨

مرد

درمانگاه داراب

عادی

١٣٨١۶١

بومی شهر

متصدی خدمات دارویی

رضا

رضایی

علی

۶۵۴٠٠٢۵۶۴۵

مرد

درمانگاه داراب

عادی

١٣٨١۶۴

بومی شهر

متصدی خدمات دارویی

سیده پگاه

زحمت کش

سیدحسن

٢۴٨٠۴٠٩٠٢٣

زن

درمانگاه داراب

عادی

١٣٩١١٩

بومی شهر

منشی پزشکی

فاطمه

عسکری

علی

٢۴٨٠۴۴١٢٠٢

زن

درمانگاه داراب

عادی

١٣٩١٢١

بومی شهر

منشی پزشکی

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − هشت =