آخرین اخبار

آگهی مزایده باغ مرکبات غیر متصرفی

روایط عمومی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان داراب آگهی مزایده موقوفه غیر متصرفی نصراله خان بیگلر بیگی را منتشر کرد. موقوفه غیر متصرفی نصراله خان بیگلر بیگی با نظارت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان داراب در نظر دارد ششدانگ حدود ۲هکتار یک قطعه باغ مشجر از نوع اشجار مرکبات لیمو و پرتقال (بیشتر […]

اشتراک گذاری
19 آبان 1394
349 بازدید
کد مطلب : 5195

روایط عمومی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان داراب آگهی مزایده موقوفه غیر متصرفی نصراله خان بیگلر بیگی را منتشر کرد.

موقوفه غیر متصرفی نصراله خان بیگلر بیگی با نظارت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان داراب در نظر دارد ششدانگ حدود ۲هکتار یک قطعه باغ مشجر از نوع اشجار مرکبات لیمو و پرتقال (بیشتر درخت لیمو ) با انضمام یک حلقه آب چاه و موتور منصوبه از رقبات موقوفه مذکور قسمتی از پلاک ۸۱۴۰ واقع در فورگ( ملک اباد )از اراضی معروف به تیرمه و کرهویه با شرایط موجود که اجاره بهاء آن برابر نظر کارشناسی رسمی دادگستری سالیانه مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل بیست میلیون تومان (قیمت پایه)تعیین گردیده برای مدت یک سال از تاریخ ۱/۹/۹۴ لغایت ۱/۹/۹۵ با رعایت شروط و تعهدات ذیل به اجاره واگذار نماید.

شروط و تعهدات

تذکر : تخلف از هرگونه شروط و تعهدات و توافقات و قصور یا تقصیر یا تجاوز یا تعدی و تفریط در قرارداد اجاره موجب خیارفسخ برای موجر بطور یکجانبه وبدون رجوع به مراجع قانونی ، خلع ید از مستاجر خواهد شد.تمامی خسارات وارده نیز مطالبه خواهد گردید.

۱- مورد اجاره صرفا بمنظور باغداری به اجاره داده می شود و مستاجر حق تبدیل و تغییر و خاک برداری مورد اجاره و ایجاد هیچگونه اعیانی و غرس اشجار درآن را ندارد و در صورت تخلف اعیانی احداثی و اشجار متعلق به موقوفه خواهد بود.

۲- مستاجر حق واگذاری مورد اجاره را کلا یا جزئاً بدون موافقت کتبی وکیل متولی و نماینده قانونی وی به هیچ نحو از انجاء حتی به عنوان وکالت و یا صلح حقوق و مشارکت و غیره را ندارد.

۳- مستاجر می بایستی پس از پایان مدت اجاره بدون هیچگونه عذر و بهانه ای مورد اجاره را تحویل موجر نماید و چنانچه در پایان اجاره اقدام به غرس اشجار نموده باشد متعلق به موقوفه مذکور خواهد بود.

۴- مدت زمان اجاره هیچگونه حقی برای مستاجر ایجاد نخواهد نمود و مستاجر موظف است در پایان موعد، باغ موقوفه مذکور را تخلیه و تحویل موقوفه نماید. مستاجر حق هیچ گونه کشت و زرع در اراضی موقوفه ندارد و در صورت تخلف بطور یکجانبه و بدون رجوع به مراجع قانونی مورد اجاره از طرف موجر فسخ و خسارات وارده نیز از مستاجر دریافت خواهد شد.

۵- مستاجر موظف است در سر رسید هر قسط مال الاجاره همان قسط را بپردازد و در صورت تاخیر و انقضای مدت یکماه اختیار فسخ در بقیه مدت برای موجر خواهد بود. پرداخت مال الاجاره ۱/۴/۹۵ می باشد.

۶- مستاجر موظف است شخصا و بالمباشره از مورد اجاره استیفای منافع نماید.

۷- تخلف از هر یک شرایط مندرج در سند موجب اختیار فسخ اجاره در بقیه مدت برای موجر بدون هیچ قید و شرطی خواهد بود.

۸- هزینه های مربوط به تنظیم سند و چاپ آگهی مزایده و کارشناسی به عهده مستاجر می باشد.

۸- هرگاه موجبات مداخله مستقیم وکیل متولی موقوفه مذکور و اداره اوقاف و امور خیریه به عنوان ناظر برابر مقررات و قوانین درامور خیریه به نحوی از انحاء فراهم گردد مستاجر متعهد است که به محض وصول اخطار کتبی مال الاجاره را به موقوفه مزبور بپردازد و پرداخت آن به غیر موجب برائت ذمه او در قبال موقوفه نخواهد بود.

۹- خشکسالی و کاهش احتمالی آب و چاه و ضرر و زیان ناشی از آن به عهده مستاجر می باشد و هیچگونه تاثیری در اجاره بهاء تعیین شده نخواهد داشت. هزینه های مربوط به کف شکنی و سوخت و تعمیر موتور وتمدید پروانه بهره برداری و غیره به عهده مستاجر خواهد بود.

۱۰-بروز هرگونه خسارات ناشی از آفات ارضی و سماوی به عهده برنده مزایده (مستاجر) خواهد بود.

۱۱- آب چاه صرفا جهت شرب اشجار موجود در باغ می باشد و مستاجر حق استفاده از آن در خارج از باغ و موارد دیگر( از جمله زراعت ) را ندارد.

۱۲- پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال معادل دو میلیون تومان به عنوان سپرده به شماره حساب ۲۵/۱۴۴۹۵۷۸۳ نزد بانک ملت مرکزی داراب بنام موقوفه نصراله خان بیگلر بیگی واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود کرده و در پاکت لاک و مهر شده که نام موقوفه نصراله خان بیگلربیگی روی آن قید شده باشد همه روزه حداکثر تا پایان ساعت ۱۲ صبح روز یکشنبه مورخ ۱/۹/۹۴ به دفتر اداره اوقاف داراب تسلیم و رسید دریافت دارند و چنانچه درمزایده برنده شوند از اجاره خودداری نمایند سپرده آنان به نفع موقوفه ضبط خواهد شد. ضمنا سپرده نفرات اول تا سوم تا تنظیم سند اجاره به آنان مسترد نخواهد شد.

۱۳- رد یا قبول هر یک از پیشنهادات، بسته به نظر وکیل متولی موقوفه مذکور و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان داراب دارد.

۱۴- به پیشنهادهای مبهم و یا بدون قبض سپرده و یا آنهایی که خارج از موعد مقرر برسد و یا شرایطی غیر از شرایط آگهی مزایده داشته باشند و یا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۵- پیشنهادات رسیده راس ساعت ۱۲ همان روز با حضور اعضای کمیسیون باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در کمیسیون مزایده آزاد است ولی مزایده حضوری انجام نمی شود.

۱۶- شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر به اداره اوقاف و امور خیریه داراب مراجعه و یا با شماره تلفن ۵۳۵۲۸۷۷۰ این اداره ویا شماره همراه ۰۹۱۷۸۳۵۹۶۶۱تماس حاصل نمایند.

۱۷- در موقع تنظیم سند اجاره معرفی ضامن معتبر و کارمند و یا کاسب دارای پروانه کسب و یا وثیقه ملکی به ثبت رسیده ضروری بوده و هرگاه بنا به تشخیص موجر اعتبار ضامن سلب شود مستاجر متعهد است ظرف مدت یکماه از اخطار کتبی موجر ضامن معتبر دیگری معرفی نماید و موجر حق صدور اجرائیه علیه هر یک از مستاجر و ضامن را منفردا و متفقاً دارد.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − 14 =